Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

8. međunarodno mješovito natjecanje glazbenika, koncerti i radionice
Od 10. do 13. 5. 2021. (ponedjeljak - četvrtak) u Mariji Bistrici i Dugom Selu

Ocjenjivački sud: Izv. prof. art. Miljenka Grđan

Izv. prof. art. Miljenka Grđan

Biografija

Diplomirala i magistrirala pjevanje na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u klasi prof. Snježane Bujanović-Stanislav. Tijekom studija je nagrađivana Rektorovim nagradama te već nastupa sa Zagrebačkom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom HRT-e, te u HNK-u u Zagrebu. Finalistica je europskog pjevačkog natjecanja Luciano Pavarotti u Modeni ( Italija ).

Debitirala je u HNK-u u Zagrebu ulogom Jelene u operi Nikola Šubić Zrinjski.Dobitnica je nagrade Marijana Radev za ulogu Marie u operi  La fille du Regiment G. Donizettija , nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i znanstvenika na polju glazbe za ulogu Cio-Cio San u opera Madame Butterfly G. Puccinija.Snimila je  Božićni CD  sa Zagrebačkom filharmonijom ( dirigent Kazushi Ono ), CD pod nazivom Antologijska djela hrvatske  glazbe sa Slovenskim  komornim zborom  ( dirigent Vladimir Kranjčević )CD pod nazivom Gloria . Snimala za potrebe Hrvatskog radija i televizije . U pripremi solistički CD sa djelima hrvatskih i francuskih autora.Usavršava se kod uglednih umjetnika ( Eva Marton , Marijana Lipovšek ) .Nastupala je s mnogim uglednim dirigentima, primjerice Nikša Bareza , Loris Voltolini , Vjekoslav Šutej , Ivo Lipanović , Thomas Conlin , Alun Francis , Kazushi Ono , Robert Houlihau …Njezini brojni   projekti broje nastupe diljem zemlje te u Italiji , Austriji , Mađarskoj , Njemačkoj ,Portugalu , Canadi, Brazilu ...Njezin bogati pjevački opus seže od oratorija , opera , opereta , mjuzikla , lieda do modernih djela .Iz bogatog pjevačkog opusa izdvaja samo neka djela koja je izvodila :

- H. Purcell: Dido and Aeneas, uloga Belinde  //  P. Musorski: Boris Godunov, uloga Ksenije

- W. A. Mozart: Le nozze di Figaro , uloga Susanne //   Die Zauberflöte , uloga Pamine i Prve Dame

                                 // Cosi fan tutte , uloga Fiordiligi  //  J. Gotovac :  Ero s onoga svijeta , uloga Đule      -  G. Donizetti  :      La fille du Regiment , uloga Marie //  G. Bizet   :    Carmen , uloga Michaele  

 - G.  Verdi :   Falstaff , uloga Nanette // Rigoletto, uloga Gilde  //  La Traviata , uloga Violette Valery

-   G. Puccini        :   La Bohème , uloga Mimi  //  La suora Angelica , uloga Angelice  //   Madame

                                 Butterfly, uloga  Cio-Cio San //  F. Lehár :   Die lustige Witwe , uloga Valencienne  //    - L. Bernstein :   West side story , uloga  Marie //  F. Schubert : Lazarus , uloga Jemine  // J. Haydn :                                                                         Die  Schöpfung, uloga Gabriela i Eve  // C. Orff :  Carmina Burana  // B. Papandopulo : -                            Hrvatska   misa  //   B. Maderna  :  Satiricon // M. Kelemen : Pozdrav svijet // Simfonija 2000.

2010.godine izabrana je u umjetničko - nastavno zvanje izvanrednog profesora.

 Od 2005.-2010.god. docent pjevanja.

Od 1995. – 2005.god.asistent pjevanja ( mlađi asistent,asistent,viši asistent pjevanja )

Od 1993.-1995.god. zaposlena na Glasbenoj in baletnoj šoli v Mariboru (Slovenija ) kao profesor solopetja.

Ima zapažene rezultate u nastavnom radu ( pedagoškom ) svojih studenata, koji osvajaju nagrade na pjevačkim natjecanjima i pjevaju u projektima Muzičke akademije.

Vodi pjevačke seminare : Šibenik, Pula. Usavršava se odlazeći na seminare uglednih umjetnika,pedagoga.

-----------

Miljenka Grđan graduated and earned her master’s degree at the Zagreb Academy of Music in the class of Professor Snježana Bujanović-Stanislav. During her studies she was awarded with the Rector’s Award, she performed with the Zagreb Philharmonics, Croatian National Television Symphony Orchestra and she performed in the Croatian National Theatre in Zagreb. She is a finalist of the “European Singing Competition Luciano Pavarotti” in Modena, Italy.
She made her debut at the Croatian National Theatre in Zagreb with the role of Jelena in the opera Nikola Šubić Zrinjski.
She was awarded numerous prizes some of which are the prize Marijana Radev for the role of Marie in G. Donizetti’s opera La Fille du Regiment, the prize of The Society of University Teachers, Scholars and other Scientists – Zagreb in the field of music for her role of Cio-Cio San in G. Puccini’s opera Madama Butterfly.
She recorded a Christmas CD with the Zagreb Philharmonics (conductor Kazushi Ono), a CD entitled ‘Anthology of Croatian 20th Century Choir Music’ with the Slovenian Chamber Choir (conductor Vladimir Kranjčević), and a CD entitled ‘Gloria’. She recorded for the Croatian Radio and Television. Currently, she is preparing a solo CD with the works of Croatian and French authors.
Throughout her career, Miljenka Grđan attended masterclasses with esteemed artists (Eva Marton, Marijana Lipovšek). She performed with numerous and esteemed conductors, such as Nikša Bareza, Loris Voltolini, Vjekoslav Šutej, Ivo Lipanović, Thomas Conlin, Alun Francis, Kazushi Ono, Robert Houlihau… Miljenka performed throughout Croatia and abroad in Italy, Austria, Hungary, Germany, Portugal, Canada, Brazil…
Her rich singing opus stems from oratorios, operas, operettas, musicals and lied to the works of modern composers. Some of the works that she performed and that stand out are as follows:
-H. Purcell: Dido and Aeneas, role of Belinda // P. Mussorgsky: Boris Godunov, role of Xenia
-W. A. Mozart: Le nozze di Figaro, role of Susanna // Die Zauberflöte, roles of Pamina and the First Lady // Cosi fan tutte, role of Fiordiligi
-J. Gotovac: Ero s onoga svijeta, role of Đula
-G. Donizetti: La fille du Regiment, role of Marie
-G. Bizet: Carmen, role of Michaela
-G. Verdi: Falstaff, role of Nanette // Rigoletto, role of Gilda // La Traviata, role of Violetta Valery
-G. Puccini: La Bohème, role of Mimi // La Suor Angelica, role of Angelica // Madame Butterfly, role of Cio-Cio San
-F. Lehár: Die lustige Witwe, role of Valencienne
-L. Bernstein: West Side Story, role of Maria
-F. Schubert: Lazarus, role of Jemine
-J. Haydn: Die Schöpfung, roles of Gabriel and Eve
-C. Orff: Carmina Burana
-B. Papandopulo: - Hrvatska misa
-B. Maderna: Satiricon
-M. Kelemen: Pozdrav svijetu // Simfonija 2000.

In 2010 she was appointed into the artistic-teaching grade of associate professor
2005 -2010 Assistant professor of singing
1995 to 2005 Assistant singing lecturer (junior assistant, assistant, senior singing assistant)
1993 to 1995 singing teacher at the Maribor Conservatory of Music and Ballet

Miljenka Grđan has attained numerous successes throughout her teaching career with students wining prizes at singing competitions and participating in multiple Academy of Music’s projects.
She is hosting singing masterclasses in Šibenik and Pula.
Aiming to perfect her knowledge of singing technique and music interpretation, Miljenka Grđan attends masterclasses held by renowned artists and pedagogues.