Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

Sadržaj u izradi.

Posebne nagrade - Zvukolik 2021.

SOLISTI

1. KATEGORIJA

Janko Lazar, glasovir
- Posebna nagrada za najmlađeg natjecatelja

2. KATEGORIJA

Marko Maček, glasovir
- Posebna nagrada HDS-a (Hrvatskog društva skladatelja) za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora

Paula Ćatić, violina
- Posebna nagrada ESTA-e (European String Teachers Association) za najbolju gudačku izvedbu

3. KATEGORIJA

Andrej Deriš, glasovir
- Posebna nagrada HDS-a (Hrvatskog društva skladatelja) za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora
- Posebna nagrada Ljetnog glazbenog kampa Maruševec u iznosu od 1000 kn za majstorsku radionicu kod prof. Lee Šantek (glasovir)

Matej Ratković, glasovir
- Posebna nagrada EPTA-e (European Piano Teachers Association) za najbolju glasovirsku izvedbu

Đive Ćatić, violončelo
- Posebna nagrada ESTA-e (European String Teachers Association) za najbolju gudačku izvedbu

4. KATEGORIJA

Daren Pavletić, saksofon
- Posebna nagrada HDS-a (Hrvatskog društva skladatelja) za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora

Lara Saliba, violina
- Posebna nagrada ESTA-e (European String Teachers Association) za najbolju gudačku izvedbu
- Posebna nagrada Ocjenjivačkog suda Bistričkog zvukolika za najbolju solisticu na cjelokupnom natjecanju (pobjednica Zvukolika)

5. KATEGORIJA

Katarina Žaja, flauta
- Posebna nagrada HDS-a (Hrvatskog društva skladatelja) za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora
- Posebna nagrada HDF-a (Hrvatsko društvo flautista) za najbolju flautističku izvedbu

Ivan Petrović Poljak, glasovir
- Posebna nagrada EPTA-e (European Piano Teachers Association) za najbolju glasovirsku izvedbu

Hana Rabadan, violončelo
- Posebna nagrada ESTA-e (European String Teachers Association) za najbolju gudačku izvedbu

Marta Mikšić, flauta
- Posebna nagrada Ljetnog glazbenog kampa Maruševec u iznosu od 1000 kn za majstorsku radionicu kod prof. Ane Kralj (flauta)

6. KATEGORIJA

Maja Primorac, glasovir
- Posebna nagrada HDS-a (Hrvatskog društva skladatelja) za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora
- Posebna nagrada EPTA-e (European Piano Teachers Association) za najbolju glasovirsku izvedbu

Letizia Ulika Roce, violina
- Posebna nagrada ESTA-e (European String Teachers Association) za najbolju gudačku izvedbu

Filip Cindrić, harmonika
- Posebna nagrada Ljetnog glazbenog kampa Maruševec u iznosu od 1000 kn za majstorsku radionicu kod prof. Saše Bastaleca (harmonika)

7. KATEGORIJA

Tomislav Jelavić, gitara
- Posebna nagrada HDS-a (Hrvatskog društva skladatelja) za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora
- Posebna nagrada HUGIP-a (Hrvatska udruga gitarskih pedagoga) za najbolju gitarsku izvedbu

Petra Šket, glasovir
- Posebna nagrada EPTA-e (European Piano Teachers Association) za najbolju glasovirsku izvedbu

KOMORNI SASTAVI

1. KATEGORIJA

Kvartet flauta "Take Four"
- Posebna nagrada HDF-a (Hrvatsko društvo flautista) za najbolju flautističku izvedbu

2. KATEGORIJA

Brass kvintet GU Elly Bašić
- Posebna nagrada Ocjenjivačkog suda Bistričkog zvukolika za najbolji komorni sastav na cjelokupnom natjecanju (pobjednici Zvukolika)

UČITELJI / MENTORI

Dalibor Crnogorac
- Posebna nagrada Ocjenjivačkog suda Bistričkog zvukolika za najboljeg učitelja

Vanda Đanić
- Posebna nagrada Ocjenjivačkog suda Bistričkog zvukolika za najboljeg učitelja

Rudolf Homen
- Posebna nagrada Ocjenjivačkog suda Bistričkog zvukolika za najboljeg učitelja

Lea Šantek
- Posebna nagrada Ocjenjivačkog suda Bistričkog zvukolika za najboljeg učitelja

UMJETNIČKA SURADNJA

Virna Kljaković, prof. (glasovir)
- Posebna nagrada Ocjenjivačkog suda Bistričkog zvukolika za najbolju umjetničku suradnicu