Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

3. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga, koncerti i radionice
5. i 6. svibnja 2016. (četvrtak i petak) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Lana Bubaš

( klavir / rođ. 1997.g / 6.kat )

-, -, Hrvatska

Mentor: Lea Šantek , prof. mentor
Program

PRVI KRUG:
Johann Sebastian Bach: Preludij i fuga u G -duru
Ludwig van Beethoven: Sonate op. 31 br. 2,
- I. Largo - Allegro
Frederic Chopin: Etida op. 25 br. 1

DRUGI KRUG:
Ludwig van Beethoven: Sonate op. 31 br. 2,
- III. Allegretto
Francis Poulenc: 15eme Improvisation u c - molu
Dora Pejačević: Ruža

TREĆI KRUG:
Frederic Chopin: Balada op. 47 br. 3

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
 • Solistička natjecanja
 • B. kat. / 4. nag. (81) „Paolo Spinicich“ (Trst, Italia), 2008.
 • B. kat. / 1. nag. (96) „Pia Tebaldini“ (Brescia, Italija), 2009.
 • C. kat. / 2. nag. (90) „Pia Tebaldini“ (Brescia, Italija), 2010.
 • 3. kat. / 2. nag. (36,80) „Pianooforte“ (Poreč, Hrvatska), 2010
 • C. kat. / 3. nagrada (12,17) „"Zlatko Grgošević" (Sesvete, Hrvatska), 2010.
 • Komorna natjecanja:
 • 1. kat. / 2. nag. (96,36) / duo / HDGPP (Opatija, Hrvatska) 2007.
 • 2. kat. / 3. nag. (93.60) / duo / HDGPP (Opatija, Hrvatska) 2008.
 • 1. kat. / 1. nag. (98,60) / duo / HDGPP (Opatija, Hrvatska) 2009.
 • 1. kat. / 1. nag. (98.60) / 6 i više ruku / HDGPP (Opatija, Hrvatska) 2010.
Životopis natjecatelja

Lana Bubaš rođena je 1997. godine u Varaždinu. Pohađala je osnovnu i jedan razred srednje Glazbene školu u Varaždinu, te Prvu gimnaziju u Varaždinu. Sudjelovala je na natjecanjima u kategoriji solista i komornih sastava te dva puta nastupila s Varaždinskim komornim orkestrom. Usavršavala se na seminarima glazbenih pedagoga Srđana Filipa Čaldarovića, Đorđa Stanettija, Dalibora Cikojevića, Ide Gamulin te Hrvoja Jugovića.