Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

4. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 4. do 7. svibnja 2017. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Ocjenjivački sud: nasl. izv. prof. art. Marin Zokić

nasl. izv. prof. art. Marin Zokić

Biografija

Marin Zokić, prvi trubač Zagrebačke filharmonije, rođen je u Splitu, gdje je završio osnovno i srednje glazbeno obrazovanje u klasi prof. Ante Puharića. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu prof. Stanka Selaka. Usavršavao se na Međunarodnoj trubačkoj akademiji u Bremenu kod istaknutih solista, orkestralnih umjetnika i pedagoga. Tijekom studija u Bremenu aktivno je sudjelovao u projektima Bremenske filharmonije i opere. Do sada je solistički nastupao uz mnogobrojne hrvatske orkestre: Zagrebačku filharmoniju, Hrvatski komorni orkestar, Varaždinski komorni orkestar, Orkestar Hrvatske ratne mornarice Split, Zadarski komorni orkestar. Bio je solo trubač orkestra Hrvatske vojske, te solo trubač Simfonijskog orkestra HRT-a. Od 1998. godine prvi je trubač Zagrebačke filharmonije. Uz niz solističkih nastupa njeguje i komorno muziciranje. Bavi se i pedagoškim radom; docent je na Muzičkoj akademiji Zagreb. Redovito održava ljetnu školu trube na o toku Braču u Hrvatskoj. Član je žirija hrvatskih i inozemnih natjecanja.

Marin Zokić plays the first trumpet in Zagreb philharmonic orchestra. He was born in Split where he got his primary and secondary music education in the class of professor Ante Puharić. He graduated from Music academy of Zagreb in the class of professor Stanko Selak. His talent was upgraded at International trumpet academy in Bremen with the distinguished soloists, orchestral artists and pedagogues. During his studies in Bremen Zokić was participating in the projects by Bremen philharmonic orchestra and opera. So far he has had solo performances with numerous Croatian orchestras: Zagreb philharmonic orchestra, Croatian chamber orchestra, Varaždin chamber orchestra, Croatian navy orchestra from Split, Zadar chamber orchestra. He was the solo trumpet player in Croatian military orchestra and the solo trumpet player in Symphonic orchestra of the Croatian radio and television (HRT). Since 1998 Zokić is the first trumpet player in Zagreb philharmonic orchestra. Along with num
erous solo performances he nurtures chamber music. He also does pedagogical work; he is a senior lecturer at The Music academy in Zagreb. He maintains trumpet summer school on the island of Brač in Croatia on regular basis. He is a member of panels in Croatian and international competitions.