Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

4. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 4. do 7. svibnja 2017. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Ocjenjivački sud: prof. mr. Vedran Tuce

prof. mr. Vedran Tuce

Biografija

Vedran Tuce diplomirao je i magistrirao na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (u klasi Aleksija Radana), a potom završio trogodišnji postdiplomski studij za klarinet i bas klarinet u Bernu, Švicarska (u klasi Ernesta Molinarija). Nastupao je u mnogim zemljama Evrope i u Americi, a bio je i član žirija na nekoliko međunarodnih takmičenja, te predavač na seminarima u zemlji i inostranstvu. Aktivan je solist, član kamernih ansambala, ali nerijetko svira i kao član Sarajevske filharmonije, opere i baleta.
Stalni je član i jedan od osnivača ansambla za savremenu umjetničku muziku SONEMUS, koji, nakon decenije postojanja, ima snimljena dva CD-a eminentne savremene literature. Mnoga djela savremene muzike izveo je premijerno u BiH, a neka od njih su i pisana za njega ili za ansambl SONEMUS. Centralni fokus njegovog repertoara je savremena umjetnička muzika, ali jednako uspješno izvodi i svu ostalu literaturu pisanu za klarinet i ansamble.
Koristi sve poznate nove i savremene tehnike sviranja klarineta i bas klarineta, te konstantno istražuje nove mogućnosti zvuka. Trenutno radi kao vanredni profesor klarineta i kamerne muzike na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.


Vedran Tuce studied at the Academy of Music in Sarajevo (with Aleksije Radan), and then completed another three-year post-graduate studies for clarinet and bass clarinet in Bern, Switzerland (with Ernesto Molinari). He has performed in many coountries of Europe and America, and was a jury member of several international competitions and a lecturer on masterclasses at home and abroad. He is active as a soloist, member of chamber ensambles, but also often plays as a member of the Sarajevo Philharmonic Orchestra, opera and ballet.
He is a permanent member and one of the founders of the ensamble for contemporary art music SONEMUS, which has, after decades of existence, recorded two CDs of eminent contemporary music in B&H, among which some were written for Vedran Tuce or the SONEMUS ensemble. Main focus of his repertoire is contemporary art music, but with equal sucsess he performs any other literature written for the clarinet and different ensembles.
He has used all known new and modern techniques of playing the clarinet and bass clarinet, and constantly explores new possibilities of sound. He is currently working as an Associate Professor of clarinet and chamber music at the Academy of Music in Sarajevo.