Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

8. međunarodno mješovito natjecanje glazbenika, koncerti i radionice
Od 10. do 13. 5. 2021. (ponedjeljak - četvrtak) u Mariji Bistrici i Dugom Selu

Koncert - Zvijezde Zvukolika

 

Srijeda, 4. 4. 2018. u 19:30
Preporodna dvorana Narodnog doma HAZU-a, Opatička ulica 18, Zagreb
Ulaz slobodan

  

Program:

 

Franz Liszt: Legenda br. 1, S. 175, "Sv. Franjo Asiški propovijeda pticama"
Zvjezdan Vojvodić, glasovir 

Leo Brouwer: Sonata del Decameron Negro 
- II. st. - Treno por Oya
- IV. st. - La Risa de los Griots
Ana Čižmek, gitara 

Franz Liszt: Un sospiro, S. 144/3
Franz Liszt: Grandes etudes de  Paganini, S. 141/3, La Campanella
Mia Pečnik, glasovir 

Sergey Voytenko: Revelation
Jevgenij Derbenko: Rock-toccata
Martin Kutnar, harmonika 

Franz Doppler: Fantasie pastorale hungroise, op. 26
Molto andante - poco animato - Tempo I - Andantino moderato - Moderato - Allegro
Dunja Đurđević, flauta
Glasovirska pratnja: Marijana Komljenović, prof.

Astor Piazzolla: Invierno Porteño
Natan Zlodre, gitara 

Franjo Dugan: Tokata
Robert Schumann - Franz Liszt: Widmung
Mateo Žmak, glasovir

Fritz Kreisler: Liebesleid
Eugène Ysaÿe: Sonata br. 3 za violinu solo „Balada“
Katarina Kutnar, violina 

Feruccio Busoni / J. S. Bach: Chaconna iz 2. partite za violinu solo
Ana Dadić, glasovir