Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

6. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih instrumentalnih i zborskih sastava), koncerti i radionice
Od 2. do 5. svibnja 2019. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Antonela Kružić

( alt saksofon / rođ. 2004.g / 4.kat )

Gš Karlovac, Karlovac, Hrvatska

Mentor: Boris Kolarić, prof. mentor
Korepetitor: Ana Obrovac, prof. ( glasovir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 5.40 min
Paul Bonneau: Concerto for alto saxophone and orchestra
- III. st. - Allegro

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 5 min
Tableaux de Provence
- I. st. - Farandolo di chatouno/Farandole des jeunes filles
- II. st. - Cansoun per ma mio/Chanson pour ma mie
- III. st. - La boumiano/La bohémienne