Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

6. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih instrumentalnih i zborskih sastava), koncerti i radionice
Od 2. do 5. svibnja 2019. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Pravilnik

2019.

1. Općenito:

1. 1. Šesto međunarodno mješovito solističko i komorno natjecanje svih glazbenika (instrumentalista i pjevača) međusobno podijeljenih po dobnim kategorijama „Bistrički zvukolik 2019.” održat će se od 2. 5. do 5. 5. 2019. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Bluesun hotelu Kaj u Mariji Bistrici.

2. 1. Pravo sudjelovanja imaju natjecatelji iz cijelog svijeta bez obzira na stupanj i vrstu školovanja (muzička akademija, konzervatorij, glazbena škola, privatna škola, privatna poduka ili samouki glazbenici).

3. 1. Natjecanje je u potpunosti otvoreno za javnost. Dozvoljeno je tiho fotografiranje te audio i video snimanje, ali bez ometanja natjecatelja.

4. 1. Natjecanje će se odvijati abecednim redom (prema prezimenu kod solista i prema imenu sastava kod komornih sastava), a ove godine počinje slovom „i”, kao peto slovo u nazivu festivala „Bistrički zvukolik”.
Dakle ovako: I, J, K, L, LJ, M, N, NJ, O, P, Q, R, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, A, B, C, Č, Ć, D, Đ, DŽ, E, F, G, H.

5. 1. Na natjecanju se izvodi isključivo „klasična” glazba. Pod tim podrazumijevamo; renesansnu glazbu, barok, klasiku, romantizam, impresionizam, suvremenu glazbu itd.

Možete svirati i pop, rock, jazz, folklor, metal, techno itd., ali skladbe moraju biti obrađene i odsvirane na "klasičan" način. Dakle, možete svirati; Queen, Metallicu, Michaela Jacksona, Keitha Jarretta, Mišu Kovača, Björk, The Prodigy, The Beatlese ili Charlieja Parkera, ali njihove pjesme / skladbe moraju biti obrađene i odsvirane na "klasičan" način.

Kao što Josepha Haydna možete obraditi i odsvirati na rock ili ne daj bože na turbofolk način, tako i Guns n' Roses možete obraditi i odsvirati na "klasičan" način.

Bez obzira na to jesu li u pitanju originali ili transkripti / prerade / aranžmani i / ili obrade. skladbe moraju biti precizno notno zapisane. Tabulature ne dolaze u obzir, zato što ne možemo očekivati od svih članova Ocjenjivačkog suda da znaju čitati sve moguće vrste postojećih tabulatura, ako notni zapis zatraže na uvid, na što imaju puno pravo.

6. 1. U slučaju bilo kakvih nejasnoća uzrokovanih prijevodom, mjerodavnim se smatra tekst Pravilnika na hrvatskom jeziku.

2. Organizator:

1. 2. Organizator natjecanja rezervira i zadržava sva prava audio i video snimanja te emitiranja i objavljivanja, bez ikakve naknade i suglasnosti natjecatelja, čime se natjecatelj odriče svih prava u korist organizatora.

2. 2. Organizator natjecanja udruga "Svesvir" zadržava pravo izmjene ovog Pravilnika.

3. Odricanje od odgovornosti (disclaimer):

1. 3. Organizator se odriče svih odgovornosti u slučaju ozljede ili bilo kakve nesreće sudionika natjecanja (aktivni i pasivni sudionici, profesori, organizatori, izlagači, kao i svi ostali gosti koji se nađu u prostorijama gdje se održava manifestacija) te oštećenja ili krađe njihove imovine.

4. Prijava:

1. 4. Promjena programa navedenog u prijavi neće biti dopuštena.

2. 4. Slanjem prijave natjecatelji potvrđuju da se slažu sa svim pravilima natjecanja, a za maloljetne natjecatelje jamče njihovi roditelji / staratelji.

3. 4. Nepotpune prijave kao i krivo navođenje podatka u prijavi bit će razlog za diskvalifikaciju natjecatelja.

4. 4. Zadnji rok za prijave je srijeda 17. 4. 2019. godine.

5. 4. U slučaju odustajanja, kotizacija se ne vraća.

6. 4. Natjecatelj se može prijaviti i nastupiti u višoj kategoriji nego je predviđena za njegovu dob.

7. 4. Natjecatelji koje su na Zvukoliku 2018. pobijedili u svojoj kategoriji (osvojili zlato / 1. nagrada - 1. mjesto), ove godine (2019.) se mogu opet prijaviti u istu kategoriju, naravno, ako ih godina rođenja ne priječi u tome. 

8. 4. Redoslijed nastupa (satnica) bit će objavljen na mrežnim stranicama Bistričkog zvukolika najkasnije do petka 26. 4. 2019.

9. 4. Planirano trajanje natjecanja je 4 dana odnosno 30 radnih sati. S obzorom na to, natjecatelji se prijavljuju i uplatom kotizacije potvrđuju dolazak te se time odmah paralelno s prijavama radi satnica natjecanja. Popunjavanje satnice natjecanja bit će vidljivo na mrežnim stranicama Zvukolika 2019. Nakon što se popuni satnica natjecanja, prekida se s prijavama. Ako se prijavi više natjecatelja od mogućeg maksimuma, ostavit će se lista čekanja u slučaju da netko od ranije prijavljenih odustane. Ta lista čekanja se prekida i zaključuju se prijave 7 dana prije početka natjecanja. Nemojte čekati zadnji čas za prijavu jer se može desiti da satnica bude popunjena i da se onda više ne možete prijaviti.

5. Natjecanje:

1. 5. Natjecatelji se trebaju javiti na registracijski stol uz predočenje valjanih dokumenata (osobna ili putovnica, potvrda o uplati kotizacije) najkasnije 30 min. prije početka natjecanja.

2. 5. Svakom natjecatelju će biti omogućeno usviravanje prije nastupa u GŠ Marija Bistrica i kratka proba u natjecateljskoj dvorani.

3. 5. Solisti program moraju izvesti napamet, a komorni sastavi mogu čitati iz nota.

4. 5. Natjecatelji program izvode samo jedanput bez ponavljanja.

5. 5. Tijekom izvedbe natjecatelji ne smiju biti prekidani ili ometani, niti im itko iz publike smije išta sugerirati.

6. 5. Natjecatelji sami odlučuju hoće li pri izvedbi poštivati oznake za ponavljanje.

7. 5. Niti jedna skladba se ne smije ponavljati u idućem krugu natjecanja.

8. 5. U slučaju prekoračenja zadane minutaže, Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti natjecatelja.

6. Ocjenjivački sud:

1. 6. Ocjenjivački sud je sastavljen od priznatih domaćih i stranih muzičkih pedagoga, instrumentalista i pjevača.

2. 6. U slučaju odustajanja pojedinog člana Ocjenjivačkog suda organizator ima pravo na zamjenu novim članom. Ocjena se smatra važećom i ako uslijed „više sile“ broj članova ocjenjivačkog suda bude manji od predviđenog.

3. 6. Član Ocjenjivačkog suda ne smije ocjenjivati natjecatelja kojeg podučava ili ako je s njim u srodstvu, niti ostale natjecatelje u toj kategoriji.

4. 6. Ocjenjivački sud ocjenjuje kvalitetu izvedbe svakog natjecatelja prema Pravilniku ocjenjivanja.

5. 6. Odluke Ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive, osim u slučaju povrede odredbi ovog Pravilnika.

6. 6. U slučaju povrede Pravilnika o žalbama, koje moraju biti pismeno podnesene unutar 48 sati od objave rezultata, odlučuje Ocjenjivački sud, koji je dužan donijeti odluku u roku 8 dana od dana primitka žalbe, a ta odluka je konačna.

7. 6. Ocjenjivački sud odlučuje o svemu što nije određeno ovim Pravilnikom i mjerodavan je pri odlučivanju bilo koje sporne situacije u svezi njegova tumačenja.

7. Pravilnik ocjenjivanja:

1. 7. U svim kategorijama i svim krugovima natjecanja članovi Ocjenjivačkog suda ocjenjuju natjecatelje prirodnim brojevima (bez decimala) od jedan do sto (1 – 100), a rezultat (aritmetička sredina nakon približavanja) se iskazuje na tri decimale.

 1. nagrada - diploma za odličnu izvedbu: 90.000 – 100.000 bodova,
 2. nagrada - diploma za vrlo dobru izvedbu: 80.000 – 89.999 bodova,
 3. nagrada - diploma za dobru izvedbu: 70.000 – 79.999 bodova,
  priznanje za sudjelovanje - dovoljna izvedba: 50,000 - 69.99 bodova.
  priznanje za sudjelovanje - nedovoljna izvedba: 49,999 i sve manje od toga.

2. 7. Sve ocjene su u potpunosti transparentne te se objavljuju na mrežnoj stranici Bistričkog zvukolika.

9 solističkih kategorija i 6 komornih kategorija
= 15 pobjednika Zvukolika 2018:

3. 7. Natjecatelj s najvećim brojem bodova (odnosi se na više kategorije koje imaju više krugova natjecanja) u drugom i trećem krugu nije automatski i apsolutni pobjednik natjecanja u svojoj kategoriji. Pobjednik je onaj natjecatelj koji ima najveći broj bodova uzevši u obzir aritmetičku sredinu bodova iz oba kruga, tj. iz sva tri kruga.

4. 7. Ako dva ili više natjecatelja osvoje isti broj bodova, prednost stječe mlađi natjecatelj, a ako su rođeni istog dana, onda poredak dodatnim vijećanjem, određuje Ocjenjivački sud.

5. 7. Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti svakog natjecatelja čiji nastup prekoračuje propisano trajanje za više od 30 sekundi.

6. 7. Da bi natjecatelj viših kategorija prešao u viši krug natjecanja mora ispuniti ove uvjete:

 • a) u prvom krugu mora osvojiti minimalno 90 ili više bodova te biti među 4 najboljih u 4., 5. i 6. kategoriji te među 7 najboljih u 7., 8. i 9. kategoriji, da bi prešao u drugi krug.
 • b) u drugom krugu mora osvojiti minimalno 90 ili više bodova te biti među 4 najboljih u 7., 8. i 9. kategoriji da bi prešao u treći krug natjecanja.

7. 7. Ako nitko od natjecatelja ne ispuni zadane uvjete za prelazak u viši krug, natjecanje se odmah završava.

8. 7. Ako natjecatelj u višim kategorijama brojem osvojenih bodova stekne uvjete za prolazak u drugi ili treći krug, ali iz nekog razloga odustane od daljnjeg natjecanja, tada Ocjenjivački sud na oslobođeno mjesto stavlja sljedećeg najbolje rangiranog natjecatelja koji je stekao potrebne uvjete za nastavak natjecanja.

8. Nagrade:

1. 8. Glavne i posebne nematerijalne nagrade:

 • Zlato, srebro i bronca u svih devet solističkih kategorija i sve tri komorne.
 • Posebna nagrada HDS-a (Hrvatskog društva skladatelja) za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora u svih devet kategorija.
 • Posebna nagrada EPTA-e (European Piano Teachers Association) za najbolju klavirsku izvedbu u svih devet kategorija.
 • Posebna nagrada ESTA-e (European String Teachers Association) za najbolju gudačku izvedbu u svih devet kategorija.
 • Posebna nagrada HDF-a (Hrvatsko društvo flautista) za najbolju flautističku izvedbu u svih devet kategorija
 • Posebna nagrada HUGIP-a (Hrvatska udruga gitarskih pedagoga) za najbolju izvedbu u svih devet kategorija
 • Posebna nagrada za najbolju izvedbu vlastite skladbe.
 • Posebna nagrada za najbolju improvizaciju.
 • Posebna nagrada za najmlađeg natjecatelja.

2. 8. Ocjenjivački sud dodjeljuje novčane nagrade natjecatelju ili komornom sastavu s najvećim brojem bodova u svakoj kategoriji, ako su stečeni uvjeti za apsolutnu prvu nagradu - prvo mjesto (zlato), diplome ostalim nagrađenim natjecateljima te priznanja svim ostalim natjecateljima.

3. 8. Novčane nagrade za apsolutne pobjednike (zlato – solisti) izražene su u bruto iznosu:

 1. kategorija u iznosu 100 €
 2. kategorija u iznosu 150 €
 3. kategorija u iznosu 200 €
 4. kategorija u iznosu 250 €
 5. kategorija u iznosu 300 €
 6. kategorija u iznosu 350 €
 7. kategorija u iznosu 400 €
 8. kategorija u iznosu 450 €
 9. kategorija u iznosu 1000 €

4. 8. Novčane nagrade za apsolutne pobjednike (zlato – komorni sastavi) izražene su u bruto iznosu:

       1. A kategorija u iznosu 200 € 
       1. B kategorija u iznosu 250 € 
       2. A kategorija u iznosu 300 € 
       2. B kategorija u iznosu 350 € 
       3. A kategorija u iznosu 500 € 
       3. B kategorija u iznosu 500 € 

5. 8. Ocjenjivački sud može ne dodijeliti neku od nagrada ili po potrebi dodijeliti nagradu po zahtjevu pravednosti i čestitosti (ex aequo et bono), osim prve nagrade.

6. 8. Nagrađeni natjecatelji obvezatni su prisustvovati svečanoj dodjeli nagrada te nastupiti na koncertu "zlatnih natjecatelja", u suprotnome gube pravo na dodijeljenu nagradu.

7. 8. "Zlatni" natjecatelji moraju u roku 60 dana od završetka natjecanja dostaviti točne podatke potrebne za isplatu nagrada, u suprotnom gube pravo na nagradu. Nagrade se isplaćuju isključivo na osobni žiro račun nagrađenoga. Maloljetni zlatni pobjednici trebaju otvoriti račun na svoje ime jer organizator ne smije isplatiti nagradu na račun njegovih roditelja / staratelja.