Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

6. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih instrumentalnih i zborskih sastava), koncerti i radionice
Od 2. do 5. svibnja 2019. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Emma Sušilo

( violina / rođ. 2008.g / 2.kat )

GŠ Karlovac, Karlovac, Hrvatska

Mentor: Nikolina Bregar, mag. mus.
Korepetitor: Ana Obrovac, prof. ( glasovir )
Program

Ukupno trajanje: 6.50 min.
George Perlman: Israeli Concertino
Hora – Hatikvah (3 min.)
Alberto Curci: Ciarda (3.50 min.)


Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • 2. kat. / 1. nag. (96,166), 4. mjesto / 27 i nagrada ESTA-e za najbolju gudačku izvedbu / 5. Međunarodno mješovito natjecanje glazbenika Bistrički zvukolik (Marija Bistrica, Hrvatska) 2018.
Životopis natjecatelja

Emma Sušilo rođena je 9. veljače 2008. godine u Karlovcu. Pohađa četvrti razred Osnovne škole
Vojnić u Vojniću i treći razred Glazbene škole Karlovac, instrument violina, u klasi profesorice Nikoline Bregar. Godine 2018. sudjelovala je na 5. Međunarodnom mješovitom natjecanju glazbenika Bistrički zvukolik, gdje je osvojila prvu nagradu (96,166) u 2. kategoriji i nagradu ESTA-e za najbolju gudačku izvedbu. Uz sviranje voli i pjevati. S dječjim zborom „Cicibani“ nastupala je 2018. godine na 24. Hrvatskom dječjem festivalu u Zagrebu u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
Redovito svira i pjeva na školskim priredbama.

Životopis mentora

Nikolina Bregar rođena je u Karlovcu gdje je s osam godina počela svirati violinu u Glazbenoj školi
Karlovac, u klasi profesorice Mirne Bolf. Po završetku osnovnog glazbenog obrazovanja paralelno je upisala Opću gimnaziju Karlovac i srednju Glazbenu školu Karlovac. Preddiplomski sveučilišni studij
violine upisala je 2009. godine na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu u klasi profesorice Violete Smailović-Huart, a diplomirala je 2014. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Marije
Ćepulić, gdje je stekla akademski naziv Magistra muzike. Tijekom studija radila je s eminentnim
glazbenim i violinističkim pedagozima (M. Ćepulić, E. Epshtein, L. Grubišić, P. Kandrusevich,
W. Kossjanenko, S. Kuzmin, V. Smailović-Huart). Nastupa na koncertima u organizaciji Glazbene škole Karlovac te kao orkestralna umjetnica s Karlovačkim komornim orkestrom Glazbene škole Karlovac, čiji je stalni član od 2004. godine. Zaposlena je na radnom mjestu profesorice violine u Glazbenoj školi Karlovac.