Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

6. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih instrumentalnih i zborskih sastava), koncerti i radionice
Od 2. do 5. svibnja 2019. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Kiara Radojević

( alt saksofon / rođ. 2010.g / 1..kat )

GŠ Karlovac, Karlovac, Hrvatska

Mentor: Boris Kolarić, prof. mentor
Korepetitor: Ana Obrovac, prof. ( glasovir )
Program

Ukupno trajanje: 5,00 min.
Jéròme Naulais: Coconotes (1.20 min)
Marcel Perrin: Berceuse (2.00 min)
Vanja Dražinić: Koračnica (1.40 min)

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • A kat. / 2. nag. (94.00) / Woodwind & Brass (Varaždin, Hrvatska) 2019.
  • 1. kat. / 1. nag. (90.00) / Mladi Padovec (Novi Marof, Hrvatska) 2019.
Životopis natjecatelja

Kiara je učenica 1. razreda Glazbene škole Karlovac te 3. razreda osnovne škole. Sudjelovala je više natjecanja i školskih koncerata. Aktivno trenira Combatta borilačku vještinu.