Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

6. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih instrumentalnih i zborskih sastava), koncerti i radionice
Od 2. do 5. svibnja 2019. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Lana Lešnjak

( gitara / rođ. 2006.g / 3..kat )

GŠ u Varaždinu, Varaždin, Hrvatska

Mentor: Moreno Vinceković, prof. mentor
Program

Ukupno trajanje: 7.30 min
Ivan Padovec: Poloneza u A - duru
Dilermando Reis: Se Ela Perguntar
Neno Munitić: Gitara

Životopis natjecatelja

Lana Lešnjak rođena je 2006. godine. Trenutno je učenica 4. razreda osnovne Glazbene škole u Varaždinu, u klasi Morena Vinceković, profesora mentora.
Dosad je sudjelovala na nekoliko međunarodnih natjecanja, te na svima osvajala visoke nagrade.

Životopis mentora

https://glazbena.hr/gitara-i-tambure/