Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

6. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih instrumentalnih i zborskih sastava), koncerti i radionice
Od 2. do 5. svibnja 2019. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Maja Banovec

( gitara / rođ. 2008.g / 2..kat )

GŠ pri OŠ Marija Bistrica, Marija Bistrica, Hrvatska

Mentor: Robert Međugorac, prof.
Program

Ukupno trajanje: 5 min.
Matteo Carcassi: Koračnica (1,30 min.)
Peter Nuttall: Uspavanka (Berceuse) (2 min.)
Ferdinando Carulli: Valcer (1,30 min.)


Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • 1. kat. / 2. nag. (83.000) - Zvukolik 2017.
  • 2. kat. / 2. nag. (87,833) - Zvukolik 2018.
Životopis natjecatelja

Maja Banovec rođena je 11. srpnja 2008. u Zagrebu. Živi s roditeljima i sestrom u Donjem Orešju pored Svetog Ivana Zeline. Pohađa Osnovnu školu Dragutina Domjanića u Svetom Ivanu Zelini gdje je trenutno 4. razred. U školi postiže odličan uspjeh. Osim redovne nastave pohađa i izvannastavne aktivnosti: literarno-dramsku skupinu i školski zbor. Od izvanškolskih aktivnosti aktivan je član najmlađe skupine RK Zelina te pohađa crkveni zbor u župi sv. Ivana Krstitelja. Prije upisa u osnovnu školu 2 godine bavila se dječjim folklorom u HPD-u Zelina i 3 godine pohađala je baletni klub "Arka". Osnovnu glazbenu školu pri Osnovnoj školi Marija Bistrica upisala je 2015. godine. U toj je školi trenutno 4.r. gitare kod profesora Roberta Međugorca. Na Bistričkom zvukoliku sudjeluje treći put.

Životopis mentora

Robert Međugorac, prof.
Osnovnu glazbenu školu za gitaru završio sam u Slavonskom Brodu u klasi prof. Antuna Matoševića. Maturirao sam u tri srednje škole; za strojarskog tehničara u Sl. Brodu, solo pjevanje u klasi prof. Lade Majić u GŠ Vatroslav Lisinski u Zagrebu te gitaru u GŠ Varaždin pod mentorstvom prof. Darka Siplačkog.
Na Umjetničkoj akademiju u Osijeku diplomirao sam glazbenu pedagogiju. Nakon toga sam na „Filozofskom fakultetu Družbe Isusove“ završio prvu godinu filozofije i religijskih znanosti.
Tijekom studija pohađao sam seminare iz solo pjevanja kod prof. Snježane Bujanović i prof. Dunje Vejzović.
Privatno sam učio jazz kod prof. Gorana Jurića, kompoziciju kod prof. Marka Ruždjaka i prof. Milka Kelemena te fotografiju kod prof. Darka Prokeša.
Od 1998. do 2002. plesao sam honorarno u baletnoj skupini HNK Osijek, pod vodstvom gospođe Štefanije Heler i nastupao u nekim operama i operetama; Rigoleto, Šišmiš, Ero s onoga svijeta, Barun Trenk itd.
Pedagoškim radom bavim se od 2003. te sam s učenicima ostvario mnogobrojne nagrade na domaćim i međunarodnim natjecanjima.
Trenutno radim kao nastavnik gitare u GŠ pri OŠ Marija Bistrica.
Svirao sam u raznim sastavima od kojih bih izdvojio autorski rad u anti-metal bendu “Djeca s groblja”, jazz sastavu “Vertex” i “klasičnom“ duetu 3o/4tet (flauta - gitara) s flautisticom Anom Kralj.
Od 1997. aktivan sam u Pokretu za oslobođenje životinja / Veganskom pokretu. Održao sam niz predavanja o animalističkom abolicionizmu u Zagrebu, Rijeci, Beogradu, Mariboru, Čakovcu, Vukovaru, Bačkoj Palanci, Vinkovcima, Županji, Zadru, Splitu itd.
Autor sam popularno-znanstvene konferencije „Veganski ručak“ te autor i voditelj TV emisije „Oslobođenje životinja - abolicionizam, veganstvo, antispecizam“.
2013. upisao sam doktorat iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, grana etike. U užem smislu bioetika, zooetika, animalistika.
Od 2014. autor sam i umjetnički ravnatelj muzičkog festivala Bistrički ZVUKOLIK, međunarodnog mješovitog natjecanja glazbenika, koncerata i radionica.
Od 2015. autor sam i voditelj neovisnog međumrežnog lista s fokusom na prava / oslobođenje svih životinja (ljudskih i ne-ljudskih), osloboditeljstvo (abolicionizam), veganstvo, protuvrstaštvo (antispecieizam).
Od 2015. autor sam i voditelj popularno-znanstvenog ciklusa predavanja i tribina “Oslobođenje životinja” u knjižnici Bogdana Ogrizovića na Cvjetnom trgu u Zagrebu.
2017. bio sam jedan od pokretača Međunarodnog prosvjeda za zatvaranje svih klaonica, a 2018. sam pokrenuo Međunarodni prosvjed za zabranu lova.
Otac sam tri predivne kćeri (Inon, Rien i Enei) i dva predivna sina (Andorni i Denonis).