Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

6. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih instrumentalnih i zborskih sastava), koncerti i radionice
Od 2. do 5. svibnja 2019. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Martin Žučko

( Orgulje / rođ. 2002.g / 5.kat )

GŠ Dugo Selo, Dugo Selo, Hrvatska

Mentor: Božidar Ljubenko. mag. mus.
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 9.42 min
1. Johann Pachelbel: Toccata u E - molu (1.42 min.)
2. Johann Sebastian Bach: Fuga u G- duru (8.00 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 6.52 min
1. Dieterich Buxtehude: Preludij i fuga u F- duru (3.12 min.)
2. Mato Lešćan: Intrada i koral "Pjevaj hvale Magdaleno" (3.40 min)


Životopis natjecatelja

Rođen sam 27. 12. 2002. godine u Zaboku, živim u Zlataru. Završio sam osnovnu glazbenu školu smjer tambure te tri godine klavira kod profesora Božidara Ljubenka. Trenutno pohađam 2. razred škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok te 2. razred srednje glazbene školu u Dugom Selu smjer tambure i smjer orgulja kod prof. Ljubenka. Planiram upisati Institut za crkvenu glazbu i glazbenu akademiju. Orkestar GŠ Zabok čiji sam sudionik bio osvojio je u Osijeku na međunarodnom natjecanju prvu nagradu u svojoj kategoriji. Sa orkestrom GŠ Dugo Selo sam osvojio prvo mjesto na svjetskom folklornom prvenstvu u Bugarskoj. Ove godine idem u Italiju i Grčku na međunarodno natjecanje. Dva puta sam sudjelovao na Hdgpp-u, gdje sam osvojio dvije druge nagrade.

Životopis mentora

BOŽIDAR LJUBENKO (Zagreb,1984. )nakon završene srednje škole upisuje Institut za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,gdje 2008. godine postiže naslov profesor crkvene glazbe.
Kroz studij prolazi zabilježen kao najbolji student na svakoj godini,što je u konačnici okrunjeno nagradom za najbolji diplomski rad koji je ostvaren pod vodstvom katedralne orguljašice doc. Hvalimire Bledšnajder.
Nakon završenog studija na Institutu,upisuje Muzičku akademiju kao redovan student orgulja u klasi red.prof. Ljerke Očić.
Tijekom novog studija sudjeluje na orguljskom natjecanju 2009. godine ( HDGPP )gdje osvaja I., ,a na državnom natjecanju III. nagradu;na komornom natjecanju 2010. godine ( HDGPP ) osvaja II. nagradu.Sudjeluje na tribini „Darko Lukić“ te na mnogim orguljskim festivalima „Petar Nakić“.
2011. godine završava postdiplomski studij te postiže naslov magistar muzike – orgulja.
Još kao srednjoškolac postaje orguljaš svoje župe sv.Mirka u Šestinama. Sukladno svom usavršavanju kao crkvenog glazbenika širi se i repertoar župnoga zbora, ali i njihov temeljitiji angažman oko svete glazbe koji svakako počiva na gregorijanskom koralu.Od 2012. godine postaje zborovođa župnog mješovitog pjevačkog zbora.
Od 2012. godine postaje vanjski suradnik u Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati gdje do danas predaje orgulje i crkvenu glazbu.Vodi i uvježbava sjemenišni zbor usmjeravajući ih na na izvor crkvene tradicije.
Kao orguljaš surađuje sa Collegiumom pro Musica sacra,a od 2016. godine postaje orguljaš i zborovođa u crkvi sv. Nikole Tavelića te umjetnički voditelj ciklusa koncerata „Orgulje u Kustošiji“.
Kao crkveni glazbenik sklada i piše obrade za mješovite i muške zborove,što dokazuje i zvučni nosač zagrebačkog bogoslovnog okteta gdje su zastupljene njegove skladbe.
Trenutno je zaposlen u Glazbenoj školi Dugo Selo kao pročelnik odjela.