Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

6. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih instrumentalnih i zborskih sastava), koncerti i radionice
Od 2. do 5. svibnja 2019. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Matej Mrgan

( alt saksofon / rođ. 2009.g / 2..kat )

GŠ Karlovac, Karlovac, Hrvatska

Mentor: Boris Kolarić, prof. mentor
Korepetitor: Ana Obrovac, prof. ( glasovir )
Program

Ukupno trajanje: 5 min.
Willy van Dorsselaer: Musicolor (1,30 min.)
V. Dražinić: Koračnica (1,30 min.)
Marcel Perrin: Berceuse (2 min.)