Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga
2. i 3. svibnja (petak i subota) 2014.

Profil natjecatelja

Arianna Meter

( Violina / rođ. 2001.g / 3.kat )

GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, Hrvatska

Mentor: Tomislav Vrabac , mag. muz.
Korepetitor: Sanja Spahija ( Klavir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 5.00 min
1. Josip Slavenski: Narodna suita (1.40 min)
I. st. - Čarlama
2. Zlatko Dvoržak: Peppi Czardas (3.20 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 3.40 min
1. Charles Dancla: Mazurka (2.00 min)
2. Miroslav Miletić: Male skladbe za violinu i klavir
I. st. - Kolo

TREĆI KRUG - ukupno trajanje: 3.40 min
1. Antonio Vivaldi: Koncert za violinu, orkestar i basso continuo u a-molu RV356 br. 6 op. 3 (3.40 min)
I. st. - Allegro