Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga
2. i 3. svibnja (petak i subota) 2014.

Pobjednici

Pobjednici Bistričkog ZVUKOLIKA 2014.

 • Barbara Suhodolčan

  1 / 17

  Barbara Suhodolčan

 • Rien Međugorac

  2 / 17

  Rien Međugorac

 • Rien Međugorac

  3 / 17

  Rien Međugorac

 • Petra Rabuzin, Antonela Kružić, Inon Međugorac

  4 / 17

  Petra Rabuzin, Antonela Kružić, Inon Međugorac

 • Inon Međugorac

  5 / 17

  Inon Međugorac

 • Franko Fačini, Luka Budjak, Borna Simeunović

  6 / 17

  Franko Fačini, Luka Budjak, Borna Simeunović

 • Martin Kutnar, Mia Pečnik, Klara Sipina

  7 / 17

  Martin Kutnar, Mia Pečnik, Klara Sipina

 • Mia Pečnik

  8 / 17

  Mia Pečnik

 • Dunja Đurđević

  9 / 17

  Dunja Đurđević

 • Katarina Kutnar, Mate Đuzel, Benjamin Jagec

  10 / 17

  Katarina Kutnar, Mate Đuzel, Benjamin Jagec

 • Mate Đuzel

  11 / 17

  Mate Đuzel

 • Ana Dadić, David Topić

  12 / 17

  Ana Dadić, David Topić

 • David Topić

  13 / 17

  David Topić

 • Neno Atanasković, Antonia Dunjko, Petar Kšenek

  14 / 17

  Neno Atanasković, Antonia Dunjko, Petar Kšenek

 • Antonia Dunjko

  15 / 17

  Antonia Dunjko

 • Barbara Suhodolčan, Josip Blažanin, Domagoj Pauković

  16 / 17

  Barbara Suhodolčan, Josip Blažanin, Domagoj Pauković

 • Barbara Suhodolčan

  17 / 17

  Barbara Suhodolčan

 • Barbara Suhodolčan
 • Rien Međugorac
 • Rien Međugorac
 • Petra Rabuzin, Antonela Kružić, Inon Međugorac
 • Inon Međugorac
 • Franko Fačini, Luka Budjak, Borna Simeunović
 • Martin Kutnar, Mia Pečnik, Klara Sipina
 • Mia Pečnik
 • Dunja Đurđević
 • Katarina Kutnar, Mate Đuzel, Benjamin Jagec
 • Mate Đuzel
 • Ana Dadić, David Topić
 • David Topić
 • Neno Atanasković, Antonia Dunjko, Petar Kšenek
 • Antonia Dunjko
 • Barbara Suhodolčan, Josip Blažanin, Domagoj Pauković
 • Barbara Suhodolčan


1. kategorija

Posebna nagrada za najmlađeg natjecatelja -  Rien Međugorac, gitara


2. kategorija

ZLATO - Petra Rabuzin, flauta


SREBRO -  Antonela Kružić , alt saksofon


BRONCA -  Inon Međugorac , gitara


Posebna nagrada ocjenjivačkog suda za najbolju izvedbu hrvatskog autora -  Inon Međugorac, gitara


3. kategorija

ZLATO -  Franko Fačini , klavir


SREBRO -  Luka Budjak , truba


BRONCA -  Borna Simeunović , gitara


4. kategorija

ZLATO -  Martin Kutnar , harmonika


SREBRO -  Mia Pečenik , klavir


BRONCA -  Klara Sipina , violončeloPosebna nagrada ocjenjivačkog suda za najbolju izvedbu hrvatskog autora -  Mia Pečnik, klavir


Posebna nagrada EPTA-e za najbolju klavirsku izvedbu -  Mia Pečnik, klavir


5. kategorija

ZLATO -  Dunja Đurđević , flauta


6. kategorija

ZLATO -  Katarina Kutnar , violina


SREBRO -  Mate Đuzel , trombon


BRONCA -  Benjamin Jagec , klarinet


Posebna nagrada ocjenjivačkog suda za najbolju izvedbu hrvatskog autora -  Mate Đuzel, trombon


7. kategorija

ZLATO -  Ana Dadić, flauta

SREBRO -  David Topić, marimba

Posebna nagrada ocjenjivačkog suda za najbolju izvedbu hrvatskog autora -  David Topić, marimba

8. kategorija

ZLATO -  Neno Atanasković, harmonika

SREBRO -  Antonia Dunjko, sopran

BRONCA -  Petar Kšenek, rog

Posebna nagrada ocjenjivačkog suda za najbolju izvedbu hrvatskog autora -  Antonia Dunjko, sopran

9. kategorija

ZLATO -  Barbara Suhodolčan, sopran

SREBRO -  Josip Blažanin, harmonika

BRONCA -  Domagoj Pauković, gitara

Posebna nagrada ocjenjivačkog suda za najbolju izvedbu hrvatskog autora -  Barbara Suhodolčan, sopran