Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga
2. i 3. svibnja (petak i subota) 2014.

Profil natjecatelja

Petra Podhraški

( Klavir / rođ. 2002.g / 3.kat )

UŠ "Fortunat Pintarić", Koprivnica, Hrvatska

Mentor: Maja Petrović , prof.
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 4 min
1. Wolfgang Amadeus Mozart: 12 varijacija na francusku temu "Twinkle, twinkle little star" KV 265
- Tema i varijacije: I, II, III, V, VI, VII, X ( 4 min.)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 4.10 min
1. Franz Liszt: Etuda u d-molu op.1, br. 4 (1.30 min.)
2. Dora Pejačević: Ljubica op. 19, br. 2 ( 2.40 min.)

TREĆI KRUG - ukupno trajanje: 5 min
1. Dora Pejačević: Potočnica op. 19, br. 4 (1.30 min.)
2. Thekla Badarzewska - Baranovska: „Gebet einer Jungfrau“ (3.30 min.)


Životopis mentora

Maja Petrović je završila osnovnu glazbenu školu za glasovir u Varaždinu i Srednju glazbenu školu također u Varaždinu (smjerovi: Teorija i Orgulje u klasi mr. Marija Penzara, prof. Eve Košir i mr. Natalije Imbrišak)
Studirala je na Institutu za crkvenu glazbu «Albe Vidaković» KBF-a Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala 2004. god. u klasi prof. Jasne Šumak – Picek, orgulje i prof. Blaženke Bačlije Sušić, klavir.
Odličan uspjeh na fakultetu omogućio joj je da od 2001. god. postane stipendistica Ministarstva znanosti i tehnologije.
Permanentno se usavršava na mnogim međunarodnim školama i seminarima, Ljetnoj školi orgulja u Šibeniku i Umagu, te se usavršavala u okviru majstorskih tečajeva: Jose L. Gonzales Uriol sa Conservatorio superior de musica iz San Miguele ( Španjolska-Zaragoza), prof.Romana Peruckog iz Gdanska(Poljska), prof. Danijel Drilo (Mannheim), Karen de Pastel (U.S/ Beč) i još mnogi drugi.
Na Državnom natjecanju HDGPP u Dubrovniku 1997. i 1999. osvojila je IV nagradu, a na istom natjecanju 2001. godine drugu nagradu u kategoriji orgulja.
Pedagoškim radom bavi se već 10 godina radeći u glazbenim školama. Od rujna 2005. radi u Umjetničkoj školi „Fortunat Pintarić" u Koprivnici kao profesor glasovira .
Redovito održava samostalne i skupne cjelovečernje koncerte na orguljama ili na klaviru kao korepetitor te je do sada nastupila u brojnim mjestima Hrvatske i inozemstva (Belgija- Gent, Slovenija, BiH, Njemačka -Rodgau...).
Trenutno završava magistarski studij orgulja na Akademiji za glazbu u Ljubljani.