Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga
2. i 3. svibnja (petak i subota) 2014.

Profil natjecatelja

Tomislav Troha

( Saksofon / rođ. 1999.g / 4.kat )

GŠ Karlovac, Karlovac, Hrvatska

Mentor: Boris Kolarić , prof.
Korepetitor: Ana Obrovac ( Klavir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 4.30 min
1. André Chailleux: Andante et allegro (4.30 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 6.30 min
1. Jérôme Naulais: Petite suite latine - I. st (3 min)
2. Josip Matanović: Rondo rustico (3.30 min)

TREĆI KRUG - ukupno trajanje: 6.15 min
1. Tomislav Uhlik: Jazz sonatina
- I. st (2 min)
2. Bruno Bjelinski: Sinfonietta za saksofon, gudače i udaraljke
- I. st Allegro appasionato (4.15 min)