Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga
2. i 3. svibnja (petak i subota) 2014.

Ocjenjivački sud: Igor Lešnik, red. prof.

Igor Lešnik, red. prof.

Biografija

Udaraljkaš Igor Lešnik rođen je godine 1956. u Zagrebu. Diplomirao je udaraljke (1979.) na Muzičkoj akademiji u Skoplju kod Emila Klana, a kao stipendist Bugarske završio je (1985.) poslijediplomski studij na sofijskome Konzervatoriju u razredu Dobrija Palieva. Usavršavao se je kod Siegfrieda Finka u Würzburgu.

Vodi intenzivnu međunarodnu koncertantnu aktivnost, nastupajući kao solist uz različite komorne sastave i orkestre. Domaći autori posvetili su mu dvadesetak skladbi, a u Hrvatskoj je praizveo više od trideset najvažnijih djela svjetske udaraljkaške literature, od Stockhausenova Zyklusa do Jolivetova Koncerta za udaraljke i orkestar. Pokretač je međunarodno priznatih hrvatskih komornih sastava suvremene glazbe i jazza: Zagrebačkoga ansambla udaraljki, kvarteta Supercussion te skupine Jazzbina. Aktivan je orkestralni glazbenik pa od 1979. predvodi udaraljkašku sekciju Simfonijskoga orkestra HRT-a. Kao solist je za Hrvatsku radioteleviziju ostvario više od stotinu snimaka suvremene glazbe, a u razdoblju od 1988. do 1999. inozemni nakladnici objavili su njegovih šest solističkih nosača zvuka te tiskali desetak skladateljskih radova. Autorom je mnogobrojnih članaka u stručnim udaraljkaškim časopisima engleskoga i francuskoga govornog područja.

Izvanredni je profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje je 1989. utemeljio studij udaraljki, a njihovu je nastavu pokrenuo i u više glazbenih škola u Hrvatskoj; autorom je cjelokupnoga udaraljkaškog programa nastave na svim razinama u Hrvatskoj. Prisutan je i u međunarodnim pedagoškim krugovima pa često vodi majstorske tečajeve u inozemstvu, sudjeluje u radu ocjenivačkih sudova udaraljkaških natjecanja te gostuje kao predavač na glazbenim visokoškolskim institucijama. Član je nekolicine međunarodnih stručnih udruga te utemeljitelj Hrvatskoga udaraljkaškog društva (1996.). Od godine 2000. do 2003. bio je umjetničkim ravnateljem Međunarodnoga kulturnog centra Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu. Dobitnik je nagrada Josip Štolcer Slavenski (1990.), Milka Trnina (1995.) te Avedis Zildjian Company (1996.). Republika Francuska odlikovala ga je (2003.) redom viteza umjetnosti i književnosti. Tonski zapis s Lešnikovim skladbama, u izvedbi udaraljkaškog ansambla biNg bang koji on vodi, pobijedio je 2004. na natjecanju najvećega američkog i svjetskog udaraljkaškog festivala Percussive Arts Society PASIC u Nashvilleu. Nakon toga je skupina sastavljena od Lešnikovih studenata s Muzičke akademije u Zagrebu gostovala na najvažnijim međunarodnim udaraljkaškim festivalima u Argentini, Austriji, Belgiji, Francuskoj, Kini, Poljskoj, Sloveniji, Španjolskoj, Urugvaju, Sjedinjenim Američkim Državama i Tajvanu.