Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga
2. i 3. svibnja (petak i subota) 2014.

Ocjenjivački sud: Saša Botički, prof.

Saša Botički, prof.

Biografija

Rođen sam 23.10.1979. u Požegi gdje sam završio osnovnu glazbenu školu. U Osijeku sam završio srednju glazbenu školu 'Franje Kuhača', teoretskog smjera, a potom studij glazbene kulture na Pedagoškom fakultetu u Osijeku gdje sam diplomirao 2003. Godine, a 2005. položem stručni ispit za nastavnika tambura.

Tijekom svog školovanju u Osijeku aktivno sam se bavio sviranjem tambura, najprije kao član tamburaškog društva 'Pajo Kolarić', gdje sam 4 godine svirao bisernicu a nakon toga 4 godine sviram u privatnoj tamburaškoj školi 'Batorek' gdje se usavršavam na svim tamburaškim instrumentima.
Pri povratku sa fakulteta 2001. godine se zapošljavam u Glazbenoj školi Požega na mjesto nastavnika tambure, tamburaškog orkestra a od 2007. godine vodim i tamburaški komorni ansambl.

Od 2005. Godine sudjelujem aktivno na natjecanjima u organizaciji HDGPP-a i dosad sam osvojio sa svojim učenicima i ansamblima ukupno 17 državnih nagrada na istom natjecanju.
Član sam i voditelj dionice brača 1. Hrvatskog tamburaškog orkestra koji je od 2006. do 2012. Održao niz zapaženih koncerata u Hrvatskoj i inozemstvu.

Inicijator sam pokretanja „Smotre tamburaša glazbenih škola Slavonije i Baranje“ koja se svake druge godine od 2010. održava u Požegi.
Sudjelovao sam na brojnim stručnim aktivima tambura gdje se raspravljalo o problemima i unapređenju tambure u glazbenoj školi.